Raiffeisen Logo

Krijojmë mundësi të reja

 • Kredi nga 1,000 euro deri në 25,000 euro
 • 0.5% shpenzime administrative
 • Pa garantues dhe pa kolateral (listë të pengut)
 • Bonus kartelë me lëshim dhe mirëmbajtje falas për vitin e parë
Apliko tani

Përfitoni nga oferta e cila përfshin:

Deri në 25,000 euro

Ju mund të aplikoni për kredi
prej 1,000 euro deri në 25,000 euro

Afat më i gjatë i kthimit të kredisë

Varësisht nga planet tuaja, ju mund të përcaktoni afatin e kthimit të kredisë deri në 84 muaj.

0,5% shpenzime administrative

Në kuadër të ofertës, ju do të paguani vetëm 0.5% për shpenzime administrative.

Procedura shumë të thjeshta të aplikimit

Për shumat deri në 10,000 euro juve nuk ju nevojitet garantues, e as kolateral

Apliko tani

Është e lehtë dhe e thjeshtë!

1

Plotësoni formën e
aplikimit online

2

Ne ju thërrasim brenda
2 orëve gjatë ditëve
të punës.

3

Vizitoni degën më të afërt
të Bankës për të finalizuar
aplikacionin.

4

Merrni një thirrje për
t'u njoftuar mbi aprovimin
e kredisë

5

Nenshkruani kontraten ne dege
dhe mjetet tuaja i keni ne llogari
brenda 24 oreve.

Apliko për kredi personale

Ju lutemi konfirmoni shënimet më poshtë:* Të gjitha fushat janë të domosdoshme për t'u plotësuar

Krijojmë mundësi të reja

Ndjek mundësitë e reja dhe përmbush hapësirat e zbrazëta në përditshmërinë tuaj.

Aplikoni sot për të përfituar nga oferta:

 • Kredi nga 1,000 euro deri në 25,000 euro
 • 0,5% shpenzime administrative
 • Pa garantues dhe pa kolateral (listë të pengut)
 • Bonus kartelë me lëshim dhe mirëmbajtje falas për vitin e parë

______________

1) Shuma deri në 25,000 euro mund të aprovohet vetëm për klientët Premium.
2) 0.5% shpenzime administrative më të lira përfitojnë vetëm klientët që aplikojnë për Bonus kartelë.
3) Për kredi 1,000 – 10,000 euro – nuk nevojitet garantues e as kolateral listë e pengut

Për informata më të detajura, vizitoni degën më të afërt të Bankës Raiffeisen, apo kontaktoni në Qendrën kontaktuese në numrin e telefonit: 038/049 - 222 222.

Kushtet dhe rregullat e aplikimit për kredi personale

 1. Të dhënat e shënuara duhet të jenë të sakta dhe me shenimin e ketyre te dhenave, ju pajtoheni që të njejtat të përdoren nga Banka Raiffeisen për t’ju kontaktuar lidhur me hapat e mëtejmë të aplikacionit tuaj.
 2. Banka e gëzon të drejtën e refuzimit të aplikimit/kërkesës, nëse klienti nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga banka.
 3. Kontaktimi i klientit nga koha e aplikimit mund të zgjasë deri në 2 orë gjatë ditëve të punës.
 4. Mbrojtja e të dhënave të Konsumatorit
  • Banka Raiffeisen zbaton të gjitha obligimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Të dhënave të Konsumatorit, dhe si rrjedhojë, të dhënat që i paraqisni në këtë aplikacion ruhen në konfidencialitet të plotë dhe në asnjë mënyrë nuk barten tek palë të treta. Për çdo informacion shtesë lidhur më Mbrojtjen e të Dhënave të Konsumatorit, na kontaktoni përmes e-mail: customer.service@raiffeisen-kosovo.com, apo përmes Qendrës Kontaktuese në: 038/049 - 222 222 Banka Raiffeisen në Kosovë
Top