Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. Migjeni br.72

10000 Priština, Kosovo

 

T: +381 38 222 222

Mob: +386 49 222 222

F: +381 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Tržište Novca

Tržište Novca predstavlja tržište gde se novac ili druga likvidna sredstva mogu pozajmiti da bi se zadovoljile kratkoročne potrebe banaka i ostalih institucija za novčanim sredstvima (od prekonoćnih do više mesečnih).

Molimo vas da posetite najbližu filijalu ili kontaktirajte vašeg službenika za odnos s klijentima ili pozovite navedeni broj telefona da biste dobili više informacija.

Unutarbankarski Depoziti / Plasmani

Unutarbankarski Depoziti i Plasmani su depoziti uzeti ili dati, drugim bankama za unapred određeni vremenski period po fiksnoj kamatnoj stopi regulisanoj važećim tržišnim uslovima.

Za više informacija, molimo vas kontaktirajte + 381 38 222 222, lok. 129.