Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Ulica Migjeni, br. 72

10000 Priština, Kosovo

T: +381 38 222 222

Mob: +386 49 222 222

F: +381 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

*iban_lbl : *ibann_code

Tarifna Lista

Molimo vas pronaðite dole Tarifnu Listu za fizièka lica i preduzeæa:

 

Butoni lista e tarifave per individe SRBButoni lista e tarifave per biznese SRB

 

Za više informacija, molimo vas kontaktirajte 038 222 222, lok. 291.