Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Ulica Migjeni, br. 72

10000 Priština, Kosovo

T: +381 38 222 222

Mob: +386 49 222 222

F: +381 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

*iban_lbl : *ibann_code

Poziv za Ponudu

Opšti uslovi i odredbe za nabavku robe i usluga u Raiffeisen Banci Kosovo.

Raiffeisen Banka Kosovo objavljuje Pozive za Ponude (Tendere) u dnevnim novinama. Shodno tome, ovi tenderi i tenderska dokumentacija će biti objavljena ovde.