Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. Migjeni br.72

10000 Priština, Kosovo

 

T: +381 38 222 222

Mob: +386 49 222 222

F: +381 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Marketinške Kampanje

Raiffeisen E-Banking/ WEB nudi jednostavan i pouzdan pristup bankarskim uslugama 24 ?asa, 7 dana nedeljno i omogu?uje:

 • Kontrolu stanja na vašim ra?unima
 • Štampanje istih bankovnih izveštaja kao u našim filijalama
 • Izvršavanje nacionalnih i internacionalnih transfera
 • Pregled stanja ra?una zajedno sa ranije izvršenim transakcijama na vašem ra?unu
 • Štampanje informacija sa?uvanih uplata
 • Izvršenje opštinskih uplata
 • Razmenu elektronskih poruka sa Bankom
 • Informacije o kreditima koje imate u Raiffeisen Banci
 • Informacije o novim proizvodima i kampanjama

Vlasnik E-banking WEB rešenja može postati bilo koji klijent koji ima otvoren ra?un u Raiffeisen Banci. Od vlasnika ra?una ?e biti traženo da popuni I potpiše aplikaciju za Raiffeisen Conect za privatna lica. Ova aplikacija ?e biti dostupna od strane Službenika za Odnose sa Klijentima u jednoj od filijala i pod-filijala Banke ili preko podnošenja zahteva na elektronsku adresu  ebanking@raiffeisen-kosovo.com

E-Banking usluga koristi poslednju bezbednosnu tehnologiju koja pomaže pri:

 • Verifikaciji identiteta klijenta
 • Skladištenju podataka pri ?itanju ili promeni
 • Poverljivom tretmanu vaših informacija

 

?uvajte se neugodnih iznena?enja!

Dragi klijenti, ponekad se dešava da finansijske institucije budu predmet mogu?ih pokušaja prevare preko e-pošte koja za cilj imaju uzimanje vaših li?nih podataka u razli?itim opcijama.

Da biste izbegli potencijalne problem molimo vas imajte na umu da Raiffeisen Banka nikad ne šalje mejlove preko kojih od vas zahteva da se povežete na elektronske usluge ili koji od vas zahtevaju da unesete svoju lozinku ili korisni?ko ime i da je jedini na?in da pristupite E-Bankarstvu preko naše zvani?ne web stranice a ne preko drugih linkova.

Molimo vas da imate na umu da za bilo kakvu dodatnu informaciju u slu?aju da se suo?ite s takvim mejlovima kontaktirate odmah Raiffeisen Banku na broj telefona 038/222-222 ili na adresu e-pošte  ebanking@raiffeisen-kosovo.com

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct:038 222 222.

Banka u vašem telefonu...

Mobilni telefoni su postali jedan od najkoriš?enijih i najfunkcionalnijih ure?aja, preko kojeg možete izvršiti puno zadataka, štede?i vaše vreme. Da bi vam bila bliža, Raiffeisen Banka je kreirala inovativan proizvod koji ?e omogu?iti koriš?enje bankarskih usluga preko vašeg mobilnog telefona. 

M-banking omogu?ava izvršenje svih E-banking funkcija preko vašeg mobilnog telefona. Postoje?i korisnici E-bankinga mogu koristiti M-banking sa istim korisni?kim imenom I lozinkom, bez ikakve dodatne aplikacije.

M-banking je dostupan u slede?im verzijama:

 • WEB aplikacija- koja funkcioniše na svim mobilnim ure?ajima koji imaju pristup internet

Aplikaciju možete prona?i u levom uglu web stranice Raiffeisen Banke.

 • Iphone aplikacija- specijalizovana za iPhone, tako?e podržana od strane Apple-a za operativne sisteme IOS 3.1 ili novije

m-banking nga banka Raiffeisen - aplikacioni per iOS ne iTunes

 • Android aplikacija- specijalizovana za mobilne telephone koji rade pod Android operativnim sistemom, koji je tako?e podržan od strane Google-a za operativne sisteme OS 2.0 ili novije

m-banking nga banka Raiffeisen - aplikacioni per android ne PlayStore

Pažnja: Da biste preuzeli aplikaciju na vašem telefonu "cookies" moraju biti aktivirani

Preko M-bankinga vi možete:

 • Kontrolisati vaše izveštaje sa ra?una
 • Pregledati vaše detaljne transakcije za specificirani ra?un
 • Transferovati sredstva na vašim ra?unima koje ste prethodno registrovali

Upozorenje: Ukoliko se pogrešno korisni?ko ime i lozinka upišu 5 puta, vaš M-banking ra?un ?e biti blokiran i mora?ete da kontaktirate Raiffeisen Direct.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

…clients now will have the opportunity to be equipped with new product called Bank ID.

Bank ID is in fact USB key which includes active protection of digital certificate and which allows clients to use and perform with all functions as in E-Banking WEB.

Through Bank ID you can:

 • control your account statement
 • review your detailed transactions for the specified account
 • perform domestic and international transfer with no need to register a beneficiary previously
 • perform municipality payments 
 • be informed about loans that you have with Raiffeisen Bank Kosovo
 • be informed about RBKO products and services 

 

BANK ID Installation ManualBANK ID Application Download

 

For more information, please visit our branches and sub-branches or call Contact Center: 038 222 222.