Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. Migjeni br.72

10000 Priština, Kosovo

 

T: +381 38 222 222

Mob: +386 49 222 222

F: +381 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Loans

Raiffeisen Banka Kosovo nudi klijentima-malim preduzećima refinansiranje kapitalnih investicija koje klijenti sprovode sopstvenim radnim kapitalnim sredstvima. Ovo je srednjeročni zajam.

Podaci i dokumenta potrebna za prijavu za Zajam za komercijalnu hipoteku uključuju:

 • sertifikat registracije koji izdaje Ministarstvo za trgovinu i industriju, PDV serifikat firme, kao i obrazac ''Podaci o preduzeću'',
 • finansijske podatke preduzeća za najmanje poslednjih 12 meseci,
 • trenutnu listu inventara preduzeća i listu opreme (ukoliko postoji),
 • ''kopiju plana'' i ''posedovni list'' za zalog koji će biti priložen.

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Službenika za zajam u najbližoj filijali Raiffeisen Banke Kosovo i njenim ekspoziturama.

Zajmovi Raiffeisen Banke mogu biti korišćeni za kupovinu novih vozila za poslovne potrebe od Trgovinskih partnera Raiffeisen Banke širom Kosova.

Podaci i dokumenta potrebna za prijavu za Zajam za automobil uključuju:

 • sertifikat registracije koji izdaje Ministarstvo za trgovinu i industriju, PDV sertifikat firme, kao i obrazac ''Podaci o preduzeću'',
 • finansijske podatke preduzeća za najmanje poslednjih 12 meseci,
 • trenutnu listu inventara preduzeća i listu opreme (ukoliko postoji),
 • opis kupljenog/ih vozila sa dokazom o osiguranju za ukupnu sumu i trajanje zajma.

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Službenika za zajam u najbližoj filijali Raiffeisen Banke Kosovo i njenim ekspoziturama.

Raiffeisen Banka Kosovo takođe finansira postojeće i druge klijente koji imaju dokazano dobru kreditnu istoriju i dobar učinak na tržištu kreditima bez čvrstog pokrića za obrtna sredstva bez pokrića ili finansiranje ulaganja. Uopšteno govoreći, ovo je kratkoročni i srednjeročni zajam.

Podaci i dokumenta potrebna za prijavu za Ekspres zajam uključuju:

 • sertifikat registracije koji izdaje Ministarstvo za trgovinu i industriju, PDV sertifikat firme, kao i obrazac ''Podaci o preduzeću'',
 • finansijske podatke preduzeća za najmanje poslednjih 12 meseci.

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Službenika za zajam u najbližoj filijali Raiffeisen Banke Kosovo i njenim ekspoziturama.

Fleksi zajam se nalazi u ponudi Raiffeisen Banke radi kombinovanja ulaganja radnog kapitala i finansiranja ulaganja. Ovaj proizvod se nudi klijentima sa dobrom kreditnom istorijom i dokazano dobrim učinkom na tržištu.

 • Podaci i dokumenta potrebna za prijavu za Fleksi zajam uključuju:
 • sertifikat registracije koji izdaje Ministarstvo za trgovinu i industriju, PDV sertifikat firme, kao i obrazac ''Podaci o preduzeću'',
 • finansijske podatke preduzeća za najmanje poslednih 12 meseci,
 • trenutnu listu inventara preduzeća i listu opreme (ukoliko postoji),
 • ''kopiju plana'' i ''posedovni list'' za zalog koji će biti priložen. (ukoliko ga ima)

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Službenika za zajam u najbližoj filijali Raiffeisen Banke Kosovo i njenim ekspoziturama.

 

Raiffeisen Banka Vam nudi uzimanje kredita za kupovinu opreme i poljoprivrednih dobara sa ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta.

Takođe, dobijate i grejs period i povraćaj prethodno pomenutong zajma što je povezano sa sezonalnošću Vašeg rada  ili poljoprivrednim sektorom kojim se bavite.

Procedura za prijavljivanje je laka, jednostavna i fleksibilna,

Uslovi prijavljivanja:

 • Da ste stanovnik Kosova
 • Dokaz da ćete se baviti ovom aktivnošću na Kosovu najmanje godinu dana

Uslovi kredita:

 • Najniži iznos kredita je 5.000 evra
 • Najviši iznos kredita je 100.000 evra
 • Period otplate kredita je 72 meseca

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Službenika za zajam u najbližoj filijali Raiffeisen Banke Kosovo i njenim ekspoziturama.

 

Zajam za komercijalnu hipoteku Raiffeisen Banke Kosovo je dugoročni zajam kapitalne investicije koji može biti korišćen za kupovinu, iznajmljivanje, proširivanje ili izgradnju lokacije poslovanja.

Podaci i dokumenta potrebna za prijavu za Zajam za komercijalnu hipoteku uključuju:

 • sertifikat registracije koji izdaje Ministarstvo za trgovinu i industriju, sertifikat PDV firme, kao i obrazac ''Podaci o preduzeću'',
 • finansijske podatke preduzeća za najmanje poslednjih 12 meseci,
 • trenutnu listu inventara preduzeća i listu opreme (ukoliko postoji),
 • ''kopiju plana'' i ''posedovni list'' za zalog koji će biti priložen.

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Službenika za zajam u najbližoj filijali Raiffeisen Banke Kosovo i njenim ekspoziturama.

Mogućnost dozvoljenog minusa koji nudi Raiffeisen Banka Kosovo je linija radnog kapitala za mikro i mala preduzeća koja obavljaju platne transakcije kroz našu banku.

Dozvoljeni minus dozvoljava mikro i malim preduzećima da bolje upravljaju svojom likvidnošću, inventarom, prijemom sredstava i uplatama tako što dopušta kratkotrajno finansiranje. Visina dozvoljenog minusa zavisi od potreba klijenata i obima obavljenih transakcija kroz banku.

Podaci i dokumenta potrebna za prijavu za dozvoljeni minus uključuju:

 • sertifikat registracije koji izdaje Ministarstvo za trgovinu i industriju, sertifikat PDV firme, kao i obrazac ''Podaci o preduzeću'',
 • finansijske podatke preduzeća za najmanje poslednjih 12 meseci,
 • trenutnu listu inventara preduzeća i listu opreme (ukoliko postoji),
 • ''kopiju plana'' i ''posedovni list'' za zalog koji će biti priložen. (ukoliko ga ima)

Za više informacija, molimo vas da kontaktirate Službenika za zajam u najbližoj filijali Raiffeisen Banke Kosovo i njenim ekspoziturama.

 

Jedan od naših većih kreditnih proizvoda jesu kratkoročni i dugoročni oročeni zajmovi koji se odobravaju preduzećima registrovanim na Kosovu u oblastima trgovine, proizvodnje i usluga. Oročeni zajmovi mogu biti korišćeni u mnoge svrhe, uključujući radni kapital i obnavljanje radnog kapitala, kupovinu opreme ili imovine i proširenje ili renoviranje poslovnog prosotra.

Podaci i dokumenta potrebna za prijavu za Oročeni zajam uključuju:

 • sertifikat registracije koji izdaje Ministarstvo za trgovinu i industriju, sertifikat PDV firme, kao i obrazac ''Podaci o preduzeću'',
 • finansijske podatke preduzeća za najmanje poslednjih 12 meseci,
 • trenutnu listu inventara preduzeća i listu opreme (ukoliko postoji),
 • ''kopiju plana'' i ''posedovni list'' za zalog koji će biti priložen (ukoliko ga ima)

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Službenika za zajam u najbližoj filijali Raiffeisen Banke Kosovo i njenim ekspoziturama.