Contact

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Address

Migjeni Street 72

10000 Pristina, Kosovo

T: +381 38 222 222, ext. 142

Mob: +386 49 222 222

F: +381 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Code : RBKOXKPR

*iban_lbl : *ibann_code